fbpx
801-11-29-900

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Στο χέρι γράφει ‘μαμά και στην καρδιά …”.

Η εταιρεία με την επωνυμία «RONTIS HELLAS A.E.B.E. » (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Σωρού 38, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια-διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί στην διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/rontamil στο Facebook, στην διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/rontamil/ στο Instagram, την οργάνωση και την λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NexusLab LTD (περαιτέρω η «NexusLab.gr»).
Χορηγός των δώρων του διαγωνισμού είναι η εταιρεία ” OreiaKrystallos”
( https://www.facebook.com/OreiaKrystallos ).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

 

ΟΡΟΙ

  1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

  1. Αντικείμενο Διαγωνισμού/Προωθητικής ενέργειας.

Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον εκάστοτε Διαγωνισμό θα πρέπει να αναγνωρίσει το σχετικό FB post στον τοίχο της FB σελίδας της Rontamiland ή/και το Instagram post στην σελίδα του rontamil στο Instagram με την αναφορά “ Στο χέρι γράφει ‘μαμά και στην καρδιά … και να γράψει το δικό του σχόλιο συμπληρώνοντας τη φράση “Στο χέρι γράφει ‘μαμά και στην καρδιά …“.

Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό κάθε χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.    

Η παροχή των ως προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (σε περίπτωση που ζητηθεί) αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως τα προσωπικά του στοιχεία ή/και η φωτογραφία του προφίλ του στο Facebook χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του εκάστοτε Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

  1. Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας – διάρκεια.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται την 8η Μαΐου 2016 και ώρα 00:01 έως  τις 23:45 την ίδια ημέρα.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εκάστοτε Διαγωνισμού που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του εκάστοτε Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του εκάστοτε Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος εκάστοτε Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

  1. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον εκάστοτε Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες ‘Αναλυτικούς Όρους’ και μπορούν να συμμετέχουν με έναν (1) μόνο ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Facebook και έναν στο Instagram. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι:

(α) To Ονοματεπώνυμο και το e-mail που δηλώνουν ως νικητές σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(γ) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό, email).

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του εκάστοτε Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του εκάστοτε Διαγωνισμού.

(θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

(ι) δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του εκάστοτε Διαγωνισμού να έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής του Facebook (εάν υπάρχει) στις βασικές πληροφορίες του προφίλ τους στην πλατφόρμα του Facebook, να στέλνουν απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του εκάστοτε Διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες στην πλατφόρμα του Facebook, χωρίς αυτό να θεωρείται μήνυμα spam και να επιτρέπουν στην εφαρμογή του Facebook, εφόσον το επιθυμούν την αποστολή μηνυμάτων στο τοίχο του προφίλ τους στη Πλατφόρμα του Facebook.

ια) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον εκάστοτε Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

ιβ) Ο χρήστης κατά την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα να συναινέσει έτσι ώστε η Διοργανώτρια εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail με σκοπό την προώθηση προσφορών και προϊόντων που διαθέτει η εταιρία.

 

  1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από τον εκάστοτε Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους να κάνουν οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής, ακόμα και αν η χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή του, και οι ενήλικες γονείς ή κηδεμόνες τους  οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην Διοργανώτρια από την ψευδή αυτή δήλωση.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της “NexusLab.gr”.

(δ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος όρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 

  1. Αλλαγή Αναλυτικών Όρων – Δώρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Διαγωνισμού ή στην επίσημη σελίδα της εταιρίας στο Facebook. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εκάστοτε προωθητική ενέργεια, οι  συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή του Χορηγού (αν υπάρχει) ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Δώρα-Κληρώσεις

Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, θα λάβει μέρος στις κληρώσεις που θα αναδείξουν συνολικά πέντε (5) νικητές/νικήτριες την Δευτέρα 9 Μαΐου . Κάθε νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει από ένα χειροποίητο, βραχιόλι ή κολιέ με τη λέξη “μαμά”, που παρέχεται από τον χορηγό του διαγωνισμού “ OreiaKrystallos”.
( https://www.facebook.com/OreiaKrystallos ).

 

  1. Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Επισημαίνεται ότι το Facebook σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο του Facebook. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της, εφαρμογή ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

  1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και στο κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής.